Giải pháp nâng cao năng suất trứng ở gà đẻ !

Nâng cao năng suất cho gà đẻ

Nâng cao năng suất cho gà đẻ

* Trọng lượng cơ thể lúc trưởng thành 
– Gà giống đẻ trứng trắng cần phải đạt được trọng lượng trung bình khoảng 1250 gram (1,25kg) lúc 18 tuần tuổi.
– Gà giống đẻ trứng nâu (đỏ) thì nặng hơn, cần phải đạt được 1500 gram (1,5kg) lúc 18 tuần tuổi.
– Gà đẻ quá nặng làm tiêu tốn thức ăn, gà nhẹ hơn với độ tuổi có vẻ kinh tế hơn để nâng cao năng suất nhưng sẽ làm cho chúng sẽ rất khó có thể giữ được giai đoạn năng suất trứng cao trong thời gian dài

 
 

* Thức ăn cung cấp phù hợp với trọng lượng cơ thể thực tế
– Khẩu phần ăn được chỉ định cụ thể trong từng mốc thời gian cụ thể và trong từng giai đoạn trong suốt quá trình tăng trưởng của gà mái.
 
 * Gà mái nặng hơn duy trì năng suất trứng đỉnh điểm dài hơn
– Kinh nghiệm chỉ ra rằng gà mái hậu bị nặng hơn sẽ giữ năng suất trứng cao điểm cao hơn.
– Trọng lượng nặng hơn này có thể khoảng 5% so với các khuyến cáo. Mục đích của nó là để cân bằng cho sự thiếu hụt dinh dưỡng trong quá trình sản xuất trứng.

 


 
* Giữ trọng lượng toàn đàn thiếu cân có chế độ ăn tốt hơn trong thời gian dài hơn
– Quá trình này nên diễn ra dần dần để tránh một sự thay đổi đột ngột về trọng lượng sẽ làm cho chúng cũng phải giảm đột ngột khi đàn đạt được như kỳ vọng vì thế cần cho ăn các loại thức ăn chăn nuôi phù hợp về chế độ dinh dưỡng để cung cấp  cho gà đẻ trứng.
 
 
 * Không dừng tăng trưởng đối với đàn thừa cân
– Chúng ta nên phải giữ lượng thức ăn như cũ cho đến khi chúng đạt được trọng lượng kỳ vọng tương đương với tuổi lúc đó. Ngoài ra, cũng có thể cho chúng chuyển sang chế độ ăn tiếp theo sớm hơn, hoặc có thể kết hợp cả hai nếu thấy cần thiết trong trường hợp đặc biệt.
 

* Chế độ ăn trước khi gà đẻ
– Để đàn gà có một chế độ ăn của gà đẻ, bắt đầu từ tuần thứ 16 đến 18 tuần tuổi cho hầu hết mọi dòng, giống.

Tác giả bài viết: hdh