Xem ảnh lớn

MEN RẮC PHÂN GIẢI NỀN CHUỒNG HDH

Đăng ngày 25-09-2013 06:04:55 AM - 1844 Lượt xem

Trong phân luôn còn một lượng thức ăn, dinh dưỡng và hợp chất hữu cơ nhất định nên gây mùi hôi khó chịu cần được phân giải. Chế phẩm Men rắc phân giải nền chuồng HDH có tác dụng xử lý nền chuồng, trong phân, đặt biệt là Amoniac (NH3), H2S, ổn định pH, giảm ô nhiễm các chất hữu cơ, kích thích hệ vi sinh vật có lợi trong nền chuồng phát triển, phân giải nhanh chóng các chất thải cặn bã , giảm ô nhiễm các chất hữu cơ và các khí độc, ức chế các vi khuẩn gây bệnh (E.coli, Vibrio, Salmonella...) Tăng khả năng miễn dịch, tăng mật độ nuôi thả, rút ngắn thời gian nuôi và giảm giá thành sản phẩm, giảm chi phí trong chăn nuôi, hạn chế nhân công thay chất độn chuồng, giảm stress cho vật nuôi.

Địa điểm bán : N/A

Đánh giá : 9 điểm 1 2 3 4 5

Chia sẻ :
Thành phần
Lactobacillus acidophilus......5.105CFU
Bacillus suctilis.......................6.107CFU
Rhodospirillum rubrum..........5.106CFU
Sacharomyces cerevisiae......5.106CFU
Đường, tinh bột vđ...................1.000mg
Cách dùng và liều lượng
Rắc trực tiếp vào nền chuồng nuôi, chất độn chuồng theo liều: 100g/25m2 chuồng nuôi. 
Định kỳ 1 tháng rắc 1-2 lần.
Công dụng
Trong phân luôn còn một lượng thức ăn, dinh dưỡng và hợp chất hữu cơ nhất định nên gây mùi hôi khó chịu cần được phân giải. Chế phẩm Men rắc phân giải nền chuồng HDH có tác dụng xử lý nền chuồng, trong phân, đặt biệt là Amoniac (NH3), H2S, ổn định pH, giảm ô nhiễm các chất hữu cơ, kích thích hệ vi sinh vật có lợi trong nền chuồng phát triển, phân giải nhanh chóng các chất thải cặn bã , giảm ô nhiễm các chất hữu cơ và các khí độc, ức chế các vi khuẩn gây bệnh (E.coli, Vibrio, Salmonella...) Tăng khả năng miễn dịch, tăng mật độ nuôi thả, rút ngắn thời gian nuôi và giảm giá thành sản phẩm, giảm chi phí trong chăn nuôi, hạn chế nhân công thay chất độn chuồng, giảm stress cho vật nuôi.

Sản phẩm này không có hình ảnh khác

Số ký tự được gõ là 250

Sản phẩm cùng loại