Kháng sinh tiêm dạng huyễn dịch & dung dịch

AMOX COLIS

AMOX COLIS
Đăng ngày 18-09-2017 11:21:45 PM
ĐẶC TRỊ VIÊM RUỘT TIÊU CHẢY, E.COLI VIÊM PHỔI, VIÊM VÚ, VIÊM TỬ CUNG, LEPTO NHIỄM TRÙNG KẾ PHÁT BỆNH TRUYỀN NHIỄM

SƯNG PHÙ ĐẦU CẶP

SƯNG PHÙ ĐẦU CẶP
Đăng ngày 18-09-2017 11:12:56 PM
ĐẶC TRỊ SƯNG PHÙ ĐẦU CẤP VIÊM RUỘT TIÊU CHẢY, E.COLI PHÓ THƯƠNG HÀN, TỤ HUYẾT TRÙNG, VIÊM VÚ, VIÊM TỬ CUNG, VIÊM NHIỄM XUẤT HUYẾT DỊ ỨNG, VIÊM TAI, KHÁNG VIÊM - GIẢM ĐAU - HẠ SỐT

KS VỊT IJ (FLO-DOXY.HENCOLI)

KS VỊT IJ (FLO-DOXY.HENCOLI)
Đăng ngày 18-09-2017 06:30:16 AM
KHÁNG SINH ĐẶC TRỊ BỆNH Ở VỊT, NGAN, GIA CẦM NHƯ NHIỄM TRÙNG HUYẾT, PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG, HEN KHẸC, E.COLI BẠCH LỴ, TỤ HUYẾT TRÙNG, VIÊM KHỚP, VIÊM RUỘT TIÊU CHẢY.

BOSS SAL

BOSS SAL
Đăng ngày 18-09-2017 05:57:59 AM
TRỊ BỆNH GIẢM PHOSPHATE HUYẾT THIẾU HỤT VITAMIN B12 VÀ NĂNG LƯỢNG, KÍCH THÍCH BIẾN DƯỠNG TRÊN LỢN, TRÂU, BÒ, CHÓ, MÈO, GIA CẦM

KS CHÓ CAO CẤP - FLO TOSAL

KS CHÓ CAO CẤP - FLO TOSAL
Đăng ngày 28-03-2017 04:01:12 AM
Đặc trị viêm phổi, hen suyễn, tụ huyết trùng, phó thương hàn, nhiễm trùng huyết, viêm ruột tiêu chảy phân lẫn máu, phân dịch nhầy gây sốt, nôn mửa ở chó, mèo và thú cưng khác.

KS CHÓ CAO CẤP - LEXIN 375

KS CHÓ CAO CẤP - LEXIN 375
Đăng ngày 28-03-2017 12:30:02 AM
Đặc trị viêm phổi, lepto, E.coli, phó thương hàn, tụ huyết trùng, nhiễm trùng huyết, viêm ruột, viêm da, viêm khớp, phân lẫn máu, phân có dịch nhầy, máu cá gây sốt, nôn mửa ở chó, mèo và thú cưng khác.

TRYPAHORSE

TRYPAHORSE
Đăng ngày 28-03-2017 12:27:39 AM
Đặc trị tiên mao trùng, biên trùng, ký sinh trùng đường máu gây yếu, phù thũng ở bò sữa, ngựa, trâu, bò

KHÁNG SINH CHÓ CAO CẤP AMOX 100

KHÁNG SINH CHÓ CAO CẤP AMOX 100
Đăng ngày 30-08-2016 04:28:54 AM
ĐẶC TRỊ KIẾT LỴ, TIÊU CHẢY PHÂN LẪN MÁU, PHÂN CÓ DỊCH NHẦY, GÂY SỐT, NÔN MỬA, ỈA RA MÁU TƯƠI, MÁU CÁ Ở CHÓ, MÈO VÀ THÚ CƯNG KHÁC

GENTA-TYLO

GENTA-TYLO
Đăng ngày 30-08-2016 03:32:37 AM
ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, HEN SUYỄN, TỤ HUYẾT TRÙNG, LEPTO, NHIỄM TRÙNG HUYẾT, LỴ, VIÊM RUỘT TIÊU CHẢY

AMOX 100

AMOX 100
Đăng ngày 29-08-2016 11:18:37 PM
ĐẶC TRỊ NHIỄM KHUẨN BỆNH TRUYỀN NHIỄM, TIÊU CHẢY, KẾ PHÁT BỆNH TAI XANH (SỐT ĐỎ), LMLM

SPI-RAMY 600

SPI-RAMY 600
Đăng ngày 29-08-2016 10:03:50 PM
Đặc trị viêm phổi, hen suyễn, phổi dính sườn, viêm khớp, tụ huyết trùng, viêm vú, viêm tử cung, phó thương hàn, nhiễm trùng huyết, viêm ruột tiêu chảy, sưng phù đầu.

PHERAMIN

PHERAMIN
Đăng ngày 29-08-2016 09:40:27 PM
Hạ sốt, tiêu viêm, giảm đau, hồi sức, hỗ trợ điều trị bệnh truyền nhiễm.

MARBOFLO NEW

MARBOFLO NEW
Đăng ngày 29-08-2016 05:36:49 AM
Đặc trị viêm ruột tiêu chảy,viêm phổi,phổi dính sườn,nhiễm trùng huyết,tụ huyết trùng,viêm tử cung,E,coli,phó thương hàn,viêm da khớp,bệnh kế phát do tai xanh

Lexin – 375

Lexin – 375
Đăng ngày 15-03-2016 09:21:27 PM
ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, VIÊM VÚ, VIÊM TỬ CUNG, MMA, LEPTO, E.COLI, PHÓ THƯƠNG HÀN, TỤ HUYẾT TRÙNG, NHIỄM TRÙNG HUYẾT, VIÊM RUỘT, VIÊM DA, VIÊM KHỚP.

Flo - Tosal La

Flo - Tosal La
Đăng ngày 26-02-2016 04:39:10 AM
DUNG DỊCH TIÊM T ÁC DỤNG KÉO DÀI 72 GIỜ! ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, HEN SUYỄN, PHỔI DÍNH SƯỜN, TỤ HUYẾT TRÙNG, VIÊM VÚ, VIÊM TỬ CUNG, PHÓ THƯƠNG HÀN, NHIỄM TRÙNG HUYẾT, VIÊM RUỘT TIÊU CHẢY, SƯNG PHÙ ĐẦU.

ENROCIN 20%

ENROCIN 20%
Đăng ngày 18-06-2015 06:19:43 AM
Đặc trị viêm phổi, hen suyễn ghép viêm đường tiêu hóa, nhiễm trùng huyết, viêm ruột tiêu chảy, phó thương hàn, Ecoli, viêm vú,viêm tử cung, liên cầu khuẩn ở trâu, bò, lợn. Sưng phù đầu, viêm khớp, viêm móng, bệnh tai xanh, sốt đỏ, LMLM kế phát ở lợn. Bệnh hen khẹc, sổ mũi truyền nhiễm, bệnh ORT ở gà, bạch lỵ, tụ huyết trùng ở gia cầm.

DOXY HEN COLI

DOXY HEN COLI
Đăng ngày 15-04-2015 10:23:37 PM
Dung dịch tiêm - Tác dụng kéo dài 48 giờ

OXYTETRA-NEO

OXYTETRA-NEO
Đăng ngày 10-04-2015 06:07:17 AM
Đặc trị bệnh viêm phổi, hen khẹc, CRD, tụ huyết trùng, bạch lỵ, viêm ruột tiêu chảy, E.Coli, phân xanh, phân trắng trên gà, vịt, ngan, cút. Kích thích miễn dịch và tăng sản lượng trứng. Bệnh viêm phổi, hen suyễn, tụ huyết trùng, phó thương hàn, tiêu chảy trên lợn.

Misol 4,3%

Misol 4,3%
Đăng ngày 30-11-2013 03:50:36 AM
Đặc trị giun phổi, giun đũa giun tóc, giun kim, giun mắt sán dây, sán lá và một số loại nội ký sinh trùng khác.

Misol 4,3% 5ml

Misol 4,3% 5ml
Đăng ngày 30-11-2013 03:48:01 AM
Đặc trị giun phổi, giun đũa, giun tóc, giun kim, giun mắt, sán dây, sán lá và một số loại nội ký sinh trùng khác.